Mapa bojov o Rožňavu

13.júna 1919 nariadili dohodové mocnosti okamžité zastavenie bojov medzi oboma zúčastnenými stranami. Keďže maďarské vojská to nerešpektovali a naďalej pokračovali v útokoch, o 3 dni neskôr 16.júna 1919 bola vyhlásená ofenzíva československých vojsk po celej dĺžke frontu. Jednou z najúspešnejších operácií tejto ofenzívy bolo dobitie Rožňavy v ten istý deň. Boj o Rožňavu nemal charakter pouličnej…

Bratislava – Kačín

Hoci obsadzovanie Slovenska sa začalo 2.novembra 1918 obsadením Holíča, Bratislava si musela počkať ešte takmer 2 mesiace. Operácie sa ujal  33.strelecký pluk talianskych légií , ktorý svoj postup začal 30.decembra. K prvému stretu s nepriateľom došlo ráno o 9.00 pri Devínskej Novej Vsi.  Po tuhom boji bola po obede Devínska Nová Ves obsadená. Čoskoro došlo k…

Dobroč/Mýtna

Medzi obcami Mýtna a Dobroč (okr.Lučenec) sa na vŕšku vypína opevnený kostolík. Jeho pôvod siaha do prelomu 13. a 14. storočia, kedy bol postavený a zasvätený sv.Anne. Začiatkom druhej polovice 15. storočia ho obsadili bratríci a opevnili kamenným múrom s malými strieľňami, ktorý dopĺňala aj hlboká priekopa. K vojenským účelom slúžil aj počas vojen s Turkmi a…

Nové Zámky

Jedno z najväčších vojenských hrobových miest z bojov o Slovensko sa nachádza v Nových Zámkoch. V posledných rokoch bolo toto miesto zároveň aj najviac mediálne známe, kedže došlo k jeho likvidácií a opätovnému postaveniu do pôvodného stavu. Bojisko v okolí mesta Nových Zámkov bolo jedno z najväčších počas bojov o Slovensko roku 1919. Československé jednotky tu čelili trojnásobnej maďarskej…

Hendrichovce

Presnú polohu vojnového hrobu v Hendrichovciach, okr. Prešov dnes už nieje možné identifikovať. Ani starší obyvatelia si nepamätajú že by sa tu taký nachádzal. Po oslovení obce, starosta p.Martin Martaus súhlasil so zriadením aspoň symbolického náhrobku na približnom mieste odpočinku vojaka. To sa nachádza dnes v strede horného radu hrobových miest, čo je dnes hranica…

Talianski legionári v Košiciach

Neznáma jednotka talianskych légií nastúpená na námestí v Košiciach roku 1919. Je možné, že ide o príslušníkov 32.pešieho “gardského” pluku, ktorý koncom júna 1919 zohrával ťažké boje v okolí neďalekého Medzeva a Štósu.

Veľký Ďur

Majestátny pamätník československých vojakov sa nachádza pri rímskokatolíckom cintoríne v obci Veľký Ďur, okr. Levice. Obec vznikla roku 1960 zlúčením Horného a Dolného Ďura a Rohožnice. V roku 1928 prebehla na viacerých miestach v okolí exhumácia hrobov československých vojakov a následne sa telá preniesli do tohto spoločného hrobu. V tom istom roku bol vybudovaný aj…

Rónabanya, Maďarsko

Hneď za slovenskými hranicami, pri obci Rónabanya, okr. Salgótarján v Maďarsku sa nachádzajú v lese dva kríže označujúce hroby českých vojakov. Ide o vojakov Jána Drezdu a Jána Pihala, ktorí tu podľa nápisov na krížoch mali padnúť v januári 1919. Vojaci zrejme padli počas ofenzívy maďarského vojska v tejto oblasti na prelome januára a februára 1919….

Sklabiná

Zo siedmych vojenských hrobov na cintoríne v Sklabinej (okr. Veľký Krtíš) je v Ústrednej evidencii vojnových hrobov SR evidovaný už iba jeden. Pochovaných tu malo byť 6 československých a 1 maďarský vojak. Jediný zachovaný hrob s kamenným náhrobkom patrí českému vojakovi Jaroslavovi Fafílekovi z domobraneckého práporu č.4. Vojak sa narodil roku 1898 v Koroužnej pri…